Dobrodošli na stranice Nava banke

Nava je ime velikog jedrenjaka, građenog tijekom 17. i 18. stoljeća, koji predstavlja najljepši dio hrvatske pomorske baštine. Ploveći sigurno i sa dobrim vjetrom, Nava banka je posvećena cilju služiti najbolje zahtjevima svojih klijenata.

Osnovana je 1995. kao potpuno privatna banka. Klijentima nudi jasna i jednostavna financijska rješenja, pretežito iz područja komercijalnog bankarstva, djelujući s osjećajem za dostupnost i promptnost.

Svoj daljnji razvoj, prostor za stabilni rast, tržišnu efikasnost i specijalizaciju banka bazira na području malog i srednjeg poduzetništva i proizvodima privatnog bankarstva.

U Nava banci ponašamo se savjesno i odgovorno, a svoju globalnu misiju ostvarujemo lokalnom efikasnošću i sposobnošću uvećavanja vrijednosti banke i njenih klijenata.

Nava vijesti

2015-01-23 15:56:08

Obavijesti

DAB: Obavijest deponentima Nava banke d.d. Zagreb o nastupu osiguranog slučaja 

DAB: Priopćenje za javnost Državne Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB)

HANFA: Privremena zabrana

 2015-01-23 16:16:08

Promjena brojeva telefona i telefaksa

Poštovani,

Zbog promjena u korištenju sustava telekomunikacijskih veza NAVA BANKA d.d. u stečaju će od 30.01.2015. godine za komunikaciju sa strankama koristiti samo slijedeće brojeve telefona i telefaksa.

A) TELEFONI

1. Komercijalni poslovi (krediti, garancije i sl.)   099 3656 701  i  099 3656 702

2. Depoziti i pravni poslovi    099 2471 479

3. Investicijsko bankarstvo   099 2693 087

4. Procjena rizika i bonitet    099 3656 703

5. Platni promet, računovodstvo i ostali poslovi   099 2693 088

6. Prijam   099 7358 592

B) TELEFAKS

1. Svi poslovi 01 3096 202