Informacije

Adresa:  NAVA BANKA d.d. Zagreb, Tratinska 27, 10000 ZAGREB, Hrvatska

Telefon:  +385 1 36 56 777, +385 1 36 56 711

Telefax:  +385 1 36 56 700, +385 1 36 56 701, +385 1 36 56 702

SWIFT:  NAVBHR22

e-mail:  navabanka@navabanka.hr

Porezni broj:  1136356

OIB: 07492912398

Registrirana kod:  Trgovačkog suda u Zagrebu, od 12. listopada 1995. na MBS: 080008547

Žiro-račun:   NAVBHR22 kod Hrvatske narodne banke

Vodeći broj depozitne institucije:  2495009

Poslovni račun:  2495009-1011111116 kod Hrvatske narodne banke

IBAN: HR24 2495 0091 0111 1111 6

Radno vrijeme poslovnice: ponedjeljak-petak od 08 do 16 sati