Informacije

Adresa:  NAVA BANKA d.d. u stečaju, Tratinska 27, 10000 ZAGREB, Hrvatska

Telefon:  +385 1 3096 202

Telefax:  +385 1 3096 202

e-mail:  navabanka@navabanka.hr

Porezni broj:  1136356

OIB: 07492912398

Registrirana kod:  Trgovačkog suda u Zagrebu, od 12. listopada 1995. na MBS: 080008547

IBAN: HR38 2340009 1190022802 kod PBZ d.d.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 08 do 16 sati